Thimo

Uta

Gräfin Gepa

Welkom bij Fruitbedrijf J.C. Vernooij

Fruitteelt

Het bedrijf is opgericht door Joop Vernooij sr op 1 mei 1965. Joop was destijds 26 jaar en begon met ruim 15 hectare land. Het grootste gedeelte hiervan was weiland, en slechts een klein gedeelte werd gebruikt voor de fruitteelt. Indertijd werd er voornamelijk Golden Delicious, Cox, en James Grieve geteeld. In totaal was er ruim 4 hectare beschikbaar voor de fruitteelt.

Koelhuizen

In 1975 werden de eerste 3 koelhuizen gebouwd met een capaciteit van 220,000 kilo. In de loop van de tijd is de beschikbare koelruimte opgelopen tot een capaciteit van 5,000,000 kilo. Het koelen en de opslag is dan ook steeds belangrijker geworden voor het bedrijf.

Uitbreiding

Joop Vernooij jr nam in 1986 de bedrijfsleiding in handen. De voornaamste bedrijfsactiviteiten waren toen de teelt en de sortering. Naarmate de tijd vorderde werd het bedrijf groter, en de ruimte te klein. In maart 2000 werd met de bouw van het nieuwe gedeelte aangevangen. Het gehele nieuwbouwproject werd begin september 2001 afgesloten.

Visie

Wij proberen om zo veel mogelijk op veranderingen in de markt in te spelen. In onze huidige situatie zijn wij optimaal in staat om aan de meest uiteenlopende eisen te voldoen.