Fruitteelt

Fruitbedrijf J.C. Vernooij B.V. heeft de beschikking over twee fruitteeltbedrijven. In Vleuten is er 15 hectare land bebouwd met Conference, Comice en Lucas peren.

In Werkhoven is op onze vestiging Fruitbedrijf Kattevelt B.V. 33 hectare in gebruik. Deze grond is bebouwd met Conference, Comice, Sweet Sensation en de Gräfin Gepa peren. Beide bedrijven zijn Eurepgap gecertificeerd.

Deelnemingen

De volgende bedrijven zijn ondergebracht in de firma Fruitbedrijf J.C. Vernooij B.V.

Pyrus Robellus B.V.

  • eigenaar van het ras Gräfin Gepa, ook bekend als Early Desire
  • verkoop via Pyrus Robellus B.V.

Pyrus Aurum B.V.

  • eigenaar van het ras Uta, ook bekend als Dazzling Gold
  • verkoop via Pyrus Aurum B.V.

Queens Forelle B.V.

Voor informatie en verkoop neemt u contact op met ons kantoor in Vleuten: +31 306771859 of mail jv@vernooij-vleuten.nl

Project Fertigatie Vernooij

Doel

Aanleg van dit nieuwe fertigatiesysteem levert enerzijds een besparing op van het gebruik van water, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en brandstoffen. Anderzijds wordt een nog betere kwaliteit fruit beoogd.

Dit project is mede mogelijk gemaakt in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 provincie Utrecht, betreffende maatregel: POP3 fysieke investeringen voor brede uitrol provincie Utrecht 2018.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland